Our News

BOOKS 53 ร้านหนังสือเปรียบเสมือน “เพื่อนข้างบ้าน” ที่คอยแนะนำหนังสือดีๆ ให้แก่กัน

• ร้าน BOOKS 53 คัดสรรหนังสือภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ทั้งหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ หลักสูตร นานาชาติ ครบครันทุกรายวิชา และหนังสือภาษาอังกฤษอื่นๆ สำหรับทุกคน • สามารถเลือกซื้อหนังสือจากร้าน BOOKS 53 จากช่องทางออนไลน์ ได้แล้ว ร้านหนังสือ BOOKS 53 ดั้งเดิมเปิดอยู่ในซอยสุขุมวิท 53 มากว่า 20 ปี ด้วยความเชื่อว่า “หนังสือคือเพื่อนคู่ชีวิต” เดิมใช้ชื่อร้านว่า BOOKS@53 ภายในร้านแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนหนังสือที่มีแต่หนังสือหลากหลายประเภท นวนิยาย ศิลปะ การเมือง โดยเฉพาะหนังสือเด็กน่ารักๆ หนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด ที่เป็นภาษาอังกฤษ